Rezultati 3. rallyja, 2002

Doseženo Startna Ekipa Vožnja Družabna   Skupaj
Mesto številka Voznica Sovoznica na čas Igra Poligon točk
1. 31 Nataša Rejc Martina Čefarin 244 0 34 278
2. 36 Marija Bevk Nevenka Lipušček 245 0 43 288
3. 25 Betka Ciglič Ines Zidarič 337 0 36 373
4. 37 Marija Hvala Mojca Mavrič 359 0 45 404
5. 20 Pavla Golob Dragica Obid 504 0 33 537
6. 24 Barbara Rejc Danijela Rejc 519 0 29 548
7. 26 Branka Laharnar Nataša Ivanuša 453 50 45 548
8. 21 Stanka Bizjak Andreja Čemažar 531 0 40 571
9. 22 Helena Lapanja Elizabeta Obid 641 0 47 688
10. 28 Mika Ličar Marija Brus 662 0 59 721
11. 14 Andreja Lapanja Jožica Makuc 642 50 37 729
12. 2 Vanja Lampič Danijela Vidmar, Damjana Kapitanovič, Majda Mlakar 687 0 46 733
13. 29 Andreja Kovačič Marinka Božič 735 0 27 762
14. 10 Mojca Drole Marija Trpin 739 0 27 766
15. 23 Darja Prezelj Zdravka Jeram 769 0 32 801
16. 11 Andreja Tušek Urška Podobnik, Martina Vidmar, Fani Mavri 845 0 30 875
17. 35 Štefka Bevk Mira Čefarin 844 0 37 881
18. 12 Marta Vojska Kati Kavčič 872 0 31 903
19. 33 Jožica Dakič Zdenka Močnik 782 100 22 904
20. 16 Milena V.Romič Jana Mavec 906 0 38 944
21. 4 Rina Tavčar Anica Tavčar 918 0 45 963
22. 9 Vanja Mavri Selma Vidjen 913 0 108 1.021
23. 30 Lilijana Pavšič Dora Lapanja 1.023 50 31 1.104
24. 27 Andreja Obid Albinca Kobal, Elza Golias 1.036 50 77 1.163
25. 19 Marija Likar Sonja Štucin 1.135 0 36 1.171
26. 32 Vida Podobnik Metka Rejc 1.129 0 46 1.175
27. 6 Mira Lainšček Vera Miklavčič 1.189 0 35 1.224
28. 1 Gabrijela Lipužič Cirila Bevk 1.198 0 39 1.237
29. 3 Jožica Peternelj Urša Razpet 1.026 0 213 1.239
30. 38 Martina Kolenc Loredana Zega 1.256 0 32 1.288
31. 39 Jolanda G. Zlodej Tanja Zlodej 1.325 0 32 1.357
32. 7 Tanja Tavčar Jožica Razpet 1.328 0 36 1.364
33. 8 Zdenka Kavčič Bernarda Peternelj 1.415 0 58 1.473
34. 15 Bernarda Klavžar Herta Serženta 1.384 0 116 1.500
35. 34 Erna Močnik Mojca Sedej 1.380 100 26 1.506
36. 5 Avrelija Sivec Leonida Dobravec Jug 1.541 0 46 1.587
37. 17 Renata Mlakar Alenka Debeljak 1.866 0 37 1.903
38. 13 Danica Novak Marija Mavri 3.577 0 45 3.622